ESPECIAL ADMINISTRADORS DE FINQUES
FRANCESC X. QUINTANA I ROIG Vicepresident del C. d’Administradors de Finques

«L’administrador de finques té tres funcions: social, d’assessorament i de mediació»

Francesc X. Quintana i Roig. | ’ADMINISTRADORS DE FINQUES

Francesc X. Quintana i Roig. | ’ADMINISTRADORS DE FINQUES

Els administradors de finques juguen un paper fonamental en la gestió de comunitats de veïns o lloguers, entre altres camps. Durant aquest darrer any de pandèmia el seu paper també ha estat molt intens.

Com ha aguantat el seu sector aquest darrer any?

Ha estat un any molt dur. L’activitat nostra, tenint en compte que en el seu moment es va determinar com a activitat essencial, es va veure incrementada. El 100 per 100 de la població estava tancada a casa amb el que això comporta. Activitats com els lloguers, els lloguers turístics, els comercials… tot això es va veure molt afectat perquè es van haver de negociar contractes i moltes accions entre propietaris i llogaters per arribar a acords. Els que van patir més van ser els lloguers d’ús turístic, que van caure en picat. Si, a més, s’hi ajunta el fet dels constants canvis normatius productes de la pandèmia, doncs la nostra feina ha estat molt intensa.

S’ha notat un augment de la morositat a les comunitats de veïns?

D’entrada, no, més enllà de la morositat normal que ja arrosseguen les comunitats. Les reunions de comunitats van quedar aturades en un primer moment i es va optar, en molts casos, per prorrogar els exercicis econòmics i el manteniment de les quotes. Això juntament amb les ajudes i els ERTOs ha permès que la gent pogués atendre les despeses previstes.

Hi ha moltes botigues tancades a Girona ciutat. Es recuperarà aquest mercat?

Desitgem que sí, tot i que la situació ha estat generalizada a tot el territori. En definitiva aquesta situació el que ha motivat és un increment de locals comercials disponibles i n’ha augmentat l’oferta. En el moment en què l’economia comenci a repuntar, es generaran noves expectatives de negoci i amb aquestes la recuperació progressiva d’aquest mercat.

Com es pot solucionar el tema de les ocupacions il·legals?

Primer de tot s’hauria d’acabar amb la sensació d’inseguretat i impunitat que causa l’existència de màfies organitzades. Cal que s’apliquin d’una forma decidida tots els mitjans legals, que de fet ja els tenim, per simplificar-ho i modificar també la legislació de la propietat horitzontal per permetre que les actuacions que s’hagin de fer puguin ser més àgils i eficients davant dels tribunals. Seria bo tenir unes polítiques de promoció d’habitatge públic que ampliessin el parc d’habitatges i així evitar que aquesta ocupació irregular sigui la solució a la necessitat d’un habitatge.

Per què és tan important la figura de l’administrador de finques i que estigui col·legiat?

La figura de l’administrador gira entorn de tres funcions, social, d’assessorament i de mediació. La social, procurant que tot funcioni a les comunitats, vetllant també pel compliment de les obligacions o actuacions que s’han de dur a terme. D’assessorament, que passa perquè l’administrador col·legiat estigui ben format i al corrent dels diferents canvis normatius per poder fer extensiva aquesta informació als seus clients. I, per últim, som una figura que de manera constant sempre estem mediant entre dues parts, entre conflictes de veïns, entre propietaris i llogaters, procurant sempre una bona entesa.