En el camp immobiliari es poden aplicar diferents vies de resolució dels conflictes per estalviar temps i diners

Els conflictes a les comunitats de veïns es poden resoldre amb la mediació. | DIARI DE GIRONA

Els conflictes a les comunitats de veïns es poden resoldre amb la mediació. | DIARI DE GIRONA

La mediació immobiliària és una via de resolució de conflictes en què dues o fins i tot més parts de manera voluntària col·laboren per arribar a un acord amb l’ajuda d’una persona mediadora. L’administrador de finques representa un paper destacat en el procés de mediació. A vegades, una mediació a temps pot esdevenir fonamental per evitar que un cas conflictiu pugui acabar per exemple als jutjats.

A Catalunya existeix el Centre de Mediació Immobiliària del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya. Tot aquest procés de mediació representa molts avantatges que caldria tenir en compte abans que un procés no es vagi enquistant i es vagi complicant. En el camp immobiliari aquest procés de mediació també és molt important.

Un dels avantatges que representa és que es tracta d’un procés ràpid i flexible que es pot adaptar en cada cas en concret, segons queda recollit en un document del consell i que es pot consultar en la web oficial del Col·legi d’Administradors de Finques. També es destaca que tots els mediadors del consell són experts en temes d’habitatge, cosa que representa un pas molt important a l’hora de resoldre segons quins temes. Els professionals i administradors de finques estan formats per fer aquest tipus de procés de mediació.

Si ens decidim a tirar endavant una mediació hem de tenir en compte que es tracta d’un procés amb menys costos econòmics que un procés judicial.

A vegades existeixen conflictes que acaben als jutjats, on s’eternitzen els processos i es fan molt llargs. La mediació és també un procés voluntari que fomenta la col·laboració entre les persones en disputa. Això fa que es tracta d’una via òptima per a tots aquells conflictes en què hi ha relació de veïnatge i/o copropietat. Per això sempre és aconsellable posar-nos en mans d’un administrador de finques, ja que ens sabrà assessorar en tot moment dels passos que podem seguir si volem tirar endavant un procés d’aquests de mediació.

 

LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «DIARI DE GIRONA»: https://www.diaridegirona.cat/empreses-a-girona/2021/05/18/importancia-mediacio-51945490.html