COPE CATALUNYA
Enrique Vendrell, president del CAFBL, habla sobre las charlas que imparte el Sindicat d’Habitatge del Poblenou para explicar cómo okupar un piso o un local (escuchar audio a partir del minuto 17’50»): https://cope-cdnmed.agilecontent.com/resources/mp3/7/1/1620393066017.mp3?download