El dia 28 d’octubre a les 9.00h es va iniciar el període de sol·licitud de les subvencions per a autònoms, a través del programa “TU+1”, mitjançant el qual es pretén fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense assalariats a càrrec, amb la finalitat que aquesta contractació pugui repercutir favorablement sobre el creixement del negoci d’aquests autònoms.
Aquest programa concedeix una subvenció de fins a 18.325,92 euros per a cada persona autònoma o societat limitada unipersonal (SLU) sense treballadors a càrrec seu que formalitzi un contracte indefinit amb una persona treballadora en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) durant un període mínim de 18 mesos.

El període de sol·licitud finalitza l’11/11/22 a les 15.00 h.

Per a la sol·licitud i documentació que s’ha d’aportar, pots dirigir-te a la pàgina web de GENCAT, AREA CANAL EMPRESA.