Et comuniquem que en el dia d’avui s’ha presentat una denúncia a la Fiscalia contra l’organització ARRAN, i les persones que puguin ser responsables, per l’elaboració d’un manual d’okupació.

L’organització denominada “ARRAN” ha elaborat i difós públicament el “Llibret d’okupació”, un manual amb finalitats didàctiques per realitzar ocupacions il·legals de finques, que constitueix una manifesta instigació a delinquir i una patent apologia del delicte, contemplat a l’article 18 del Codi Penal, en relació a diferents tipificacions delictives.

El manual, que ja està circulant a través d’Internet i de les xarxes socials (es pot consultar en aquest enllaç), consta de 100 pàgines plenes d’infografies, entrevistes amb experiències, consells i assessorament jurídic. S’explica al detall quines eines són necessàries per forçar una porta, per fer entroncaments en el subministrament elèctric o per manipular els comptadors d’aigua. A més de com actuar davant l’aparició dels agents de l’autoritat.

Sens dubte, es tracta d’un document que incita a la delinqüència i a la provocació de delictes de diferent índole, contemplats a l’article 18 del Codi Penal:
a) Amb el manual s’incita directament a la comissió de delictes,
b) De forma idònia, i, a més, realitzada en xarxes socials i mitjans de difusió
c) I, per tant, amb caràcter públic.

Considerem que l’elaboració d’aquest “Manual” per part de l’entitat signant, així com la seva  difusió pública, pot tenir conseqüències penals propis d’una  organització criminal, en els termes tipificats en l’article 570 bis i següents del Codi Penal.

Per aquest motiu, hem sol·licitat a la FISCALIA que, de forma urgent, s’acordin les diligències necessàries per a la identificació dels autors responsables de l’organització i a tots els que hagin donat suport a l’edició i difusió del referit “Manual”, demanant les conseqüències penals que corresponguin a tots ells.

Considerem que les corporacions públiques representatives dels professionals i de les  empreses  del nostre sector no poden mantenir-se impassibles davant dels greus perjudicis que s’estan provocant a la propietat, a les comunitats, als veïns i a la ciutadania en general, per uns fets cada vegada més alarmants i, per això, considerem que cal instar a les autoritats públiques perquè actuïn en defensa de la legalitat i en defensa de la protecció de l’interès comú.

Esperem tenir una resposta de la Fiscalia perquè s’actuï decididament contra aquesta i qualsevol altra organització i responsables amb la mateixa finalitat.