L’emergència sanitària va motivar la publicació del Decret Llei 10/2020 de 27 de març pel qual es va regular la suspensió dels terminis legals i estatutaris per la celebració de les Juntes de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal facilitant alhora, la possibilitat, encara que els estatuts no ho estableixin, de celebrar reunions i […]

També es reclama que es reconsideri la definició del concepte «gran tenidor» així com l’obligació als propietaris d’oferir i facilitar un lloguer social a les persones que han ocupat una propietat privada de forma il·legítima BARCELONA, 8 de novembre de 2021.- La tramitació parlamentària de la Proposició de Llei d’ampliació de les mesures urgents per […]

Fruit de l’acord, els 400 administradors de finques del CAFBL podran unir-se a ASVAL gratuïtament i obtenir els mateixos avantatges que els seus més de 3.000 associats, veient així representats i defensats els seus drets. ASVAL i CAFBL treballaran junts amb l’objectiu de millorar l’accés dels espanyols a un habitatge i arribar als estàndards dels […]