L’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, juntament amb el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i província, l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya i el […]

A la nostra circular 65/2020 relativa a l’ampliació del termini de subvencions d’antenització del segon dividend digital a les comunitats de propietaris, t’informàvem que el termini màxim de presentació de documentació i sol·licituds finalitzava el 31/12/2020. Aquest termini s’ha demostrat insuficient perquè determinats potencials beneficiaris de les subvencions poguessin disposar de la documentació adequada que […]

Rehabilita és una iniciativa col·lectiva, impulsada i promoguda pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), que compta amb un Comitè Estratègic format per l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, i representants de tot el sector (col·legis professionals, gremis, associacions, etc.). Des de 2014 les entitats […]

El divendres, 10 de setembre, es publicà en el DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2751/2021, de 9 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que ha aixecat, a partir d’avui, la prohibició […]

A partir del 13 de setembre de 2021 s’aplicaran canvis en la documentació de seguretat industrial que cal aportar per a la tramitació de les instal·lacions elèctriques, en els canvis contractuals que es produeixin a sol·licitud dels consumidors o en tràmits de companyia per donar d’alta o modificar el contracte d’accés de: Nou subministrament Alta […]

Amb data 5 d’agost de 2021 es va publicar en el BOE el Real Decreto 587/2021, de 20 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones destinadas a compensar los costes en que las comunidades de propietarios han incurrido para garantizar la recepción o el acceso a los servicios de comunicación audiovisual […]