Et volem recordar que el proper 2 d’abril entrarà en vigor l’obligatorietat de la implantació completa de l’administració electrònica. Data que va ser modificada al Reial Decret Llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals.

Tal com indicava aquest RDL 27/2020, es va modificar la Llei 39/2015, quedant redactada d’aquesta manera:

“Disposició final setena. Entrada en vigor: No obstant, les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre d’empleats públics habilitats, punt d’accés general electrònic de l’Administració i arxiu únic electrònic produiran efectes a partir del dia 2 d’abril de 2021.”

Com sempre, et recordem que el CAFBL posa a la teva disposició el servei de Certificats Digitals. Pots fer-ho accedint a la intranet del col·legi, www.cafbl.cat, on es pot realitzar la comanda i sol·licitar gratuïtament la signatura digital del col·legiat.