El proper dilluns 23 de maig s’iniciarà el termini d’obertura de presentació de sol·licituds al Portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya de les convocatòries del Programa 3 de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, tal i com es va publicar a la RESOLUCIÓ DSO/1147/2022, de 20 d’abril.

De manera que, com ja et vam informar en un anterior comunicat, les dates del nou termini del Programa 3 seran del 23 de maig de 2022 fins el 31 de desembre de 2022, inclòs.

A més, el mateix dilluns 23, es posarà en total funcionament l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya (OTRC), així com els accessos interns de la seva pàgina web.