T’informem que dimarts passat dia 19/10/2020 es va publicar en el BOPB núm. 8525 l’Anunci sobre la convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l’any 2021
https://habitatge.barcelona/sites/default/files/anunci_dogc_bases_rehabilitacio_2021.pd

La principal novetat de la convocatòria de 2021 respecte a l’any anterior és que les ajudes es concedeixen per concurrència competitiva. Es tracta d’un procediment mitjançant el qual es tenen en compte una sèrie de criteris i s’atorga una puntuació per a cada actuació de què consti la sol·licitud. En funció de la puntuació obtinguda es classificaran les sol·licituds de les ajudes en ordre decreixent, admetent les sol·licituds en aquest ordre fins a esgotar la dotació pressupostària de la convocatòria.

T’adjuntem els requisits de la convocatòria