A data de 25 de novembre, s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/3687/2022, de 22 de novembre, per la qual s’actualitzen els estats de sequera pluviomètrica en un total de 10 unitats d’explotació i es declara l’alerta per sequera hidrològica a les unitats d’explotació de l’embassament de Darnius Boadella, embassaments del Ter-Llobregat, embassaments del Ter i embassaments del Llobregat.

Davant la falta de pluges dels darrers mesos, les reserves dels embassaments han continuat baixant, de manera que el Govern s’ha vist en la situació d’activar el Protocol per situació de sequera a gran part de Catalunya.

Les limitacions no afecten a les llars i no hi haurà cap tipus de talls en el subministrament. Aquestes restriccions, pel moment, estan dirigides directament a la reducció de l’aigua per a usos agrícoles, ramaders, industrials i recreatius.

Tot i que les limitacions no afecten a les llars, a Barcelona, però, l’Ajuntament ja ha aplicat algunes restriccions d’aigua en jardins i piscines:

Jardins i espais verds

  • El reg en jardins privats es restringeix a 2 dies a la setmana: dimecres i dissabtes els habitatges amb numeració parell, i dijous i diumenges els senars.
  • Horari de reg: de 20.00h a 8.00h, excepte si es rega amb aigua freàtica.
  • Màxim de 450 m3/ha/mes.
Piscines
  • Es prohibeix omplir piscines, amb comptades excepcions.
És molt important que tota la ciutadania prengui consciència de la greu situació de sequera que estem patint i ser més eficients en l’ús de l’aigua. Per aquest motiu, el Col·legi ha elaborat una INFOGRAFIA amb consells per preservar i evitar el malbaratament d’aquest bé escàs, l’aigua.