• Fruit de l’acord, els 2.400 administradors de finques de CAFBL podran unir-se a ASVAL gratuïtament i obtenir els mateixos avantatges que els seus més de 3.000 associats, veient- se representats i defensats els seus drets.
  • ASVAL i CAFBL treballaran junts amb l’objectiu de millorar l’accés dels espanyols a un habitatge i assolir els estàndards dels països més eficaços de la Unió Europea en política d’habitatge.
  • Les dues organitzacions coincideixen que són molt necessàries eines que incentivin l’oferta i afavoreixin l’accés a l’habitatge.

L’Associació de Propietaris d’Habitatge en Lloguer (ASVAL) i el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) han signat un acord de col·laboració per tal de promoure un marc estable i iniciatives que fomentin l’increment de l’habitatge de lloguer a Espanya.

L’acord entre les organitzacions aprofundeix en aquesta línia, a l’assenyalar que les dues treballaran juntes per promoure el desenvolupament de lloguer, amb l’objectiu comú d’assolir els estàndards dels països més eficaços de la Unió Europea en política d’habitatge.

Són diversos els punts de treball en els quals aquest conveni incideix com a vies per assolir les metes comunes. Entre ells, destaquen el foment del diàleg amb l’Administració i Organismes Públics tant a nivell local, autonòmic i nacional de cara a facilitar que les polítiques d’habitatge compleixin els seus objectius de la manera més eficient; el foment de la professionalització del lloguer per promoure un sector més eficaç i transparent; o el desenvolupament de propostes i iniciatives per millorar el marc regulador de l’habitatge de lloguer en nom de dotar d’una major seguretat jurídica, entre d’altres aspectes.

El conveni també recull que els 2.400 administradors de finques de Barcelona i Lleida podran unir-se a ASVAL de manera gratuïta i beneficiar-se dels mateixos avantatges que obtenen els més de 3.000 propietaris membres de l’associació: recull de premsa diari amb les principals notícies de lloguer, informació detallada sobre normatives i canvis legals, els informes i dades més rellevants de el sector i accés a webinars i esdeveniments de qualitat.

Amb això, ASVAL avançarà en el seu objectiu de representar totes les parts relacionades amb l’oferta d’habitatge de lloguer. Actualment, l’associació supera els 3.000 associats en poc més d’un any. El 95% dels seus membres són propietaris particulars, i entre els professionals es troben les més destacades companyies del sector.

“ASVAL vol representar a tota l’oferta d’habitatge de lloguer per a treballar junts en el desenvolupament del lloguer a Espanya i aconseguir que aquest mercat tingui el pes que té en altres països europeus. Necessitem una major oferta d’habitatge de lloguer, tant social, assequible com a lliure, per millorar l’accessibilitat a l’habitatge, sobretot dels joves i de les famílies amb menys recursos. Per això, és crucial treballar de la mà d’altres institucions com el CAFBL amb aquest objectiu comú i defensar davant l’Administració la necessitat d’un context regulatori equilibrat i estable que afavoreixi el lloguer, no que ho freni “, explica Joan Clos, president de ASVAL.

“La inexistència d’un parc públic de lloguer és responsabilitat de les administracions públiques i no dels propietaris privats, de manera que el dret a un habitatge ha de ser garantit pel sector públic, però sempre buscant la implicació i col·laboració de el sector privat. Només d’aquesta manera s’aconseguirà ampliar el mercat de lloguer, especialment el social i el assequible, afavorint així l’accés a l’habitatge gràcies a una política d’habitatge més equilibrada, amb mesures intel·ligents de foment i menys en la marginació i criminalització de la propietat “, comenta Enrique Vendrell, president de Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

Tots aquells administradors de finques que vulguin associar-se a ASVAL per gaudir d’aquests avantatges i unir forces en la defensa dels drets dels propietaris i pel desenvolupament del mercat de lloguer, poden fer-ho mitjançant el següent enllaç: https: // www. asval.com/asociados-profesionales/