Entrades per

PROPOSTA QUE TRASLLADA EL CONSELL COL·LEGIS ADMINISTRADORS DE FINQUES DE CATALUNYA AL DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, A FI DE MANTENIR SUSPESA L’OBLIGACIÓ DE CONVOCAR JUNTES DE PROPIETARIS PRORROGANT ALTRES SISTEMES PER A LA PRESA D’ACORDS.

L’emergència sanitària va motivar la publicació del Decret Llei 10/2020 de 27 de març pel qual es va regular la suspensió dels terminis legals i estatutaris per la celebració de les Juntes de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal facilitant alhora, la possibilitat, encara que els estatuts no ho estableixin, de celebrar reunions i […]