• Amb aquest acord es vol impulsar l’Estratègia de Dinamització de Locals de Planta Baixa “Amunt Persianes”, dotada de 17 milions d’euros i dirigida a la reactivació, diversificació i equilibri dels usos comercials als barris de la ciutat
  • La col·laboració es preveu per a dos anys i fins a un màxim de quatre (dos prorrogables) amb l’objectiu de revertir la desocupació de locals a la ciutat i millorar-ne el seu ús i impacte en l’activitat econòmica
  • El Col·legi Oficial d’Administradors de Finques agrupa a un total de 2.400 col·legiats, que administren gairebé el 80% dels habitatges de la zona d’influència.

 

Noticia completa: https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/07/27/barcelona-activa-signa-un-conveni-amb-el-collegi-dadministradors-de-finques-de-barcelona-i-lleida-per-maximitzar-lactivitat-dels-locals-en-plantes-baixes/