BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) –

La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat i els col·legis professionals han fi rmado un conveni per a impulsar la rehabilitació amb losfondos europeus Next Generation EU, segons ha informat la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera, aquest dimarts endeclaraciones a periodistes.L’acord suposa la creació, per part dels col·legis professionals, de ofi cinas tècniques de rehabilitació per a “divulgar, impulsar, informar yasesorar” a propietaris i comunitats de veïns sobre els programes de rehabilitació vinculats als fons europeus, ha concretat laconsellera.

“El que faran els col·legis professionals és ajudar en aquestes tramitacions, sovint complicades, i tenim la sort que estan estesos portoda Catalunya, per la qual cosa permetran que arribin a la majoria del territori”, ha afegit.
Els col·legis faran d’intermediaris entre la Generalitat i els receptors de les ajudes amb “cost zero”, de manera que puguin rebre lassubvenciones el major número de edifi cios possibles.

Per a dur a terme aquesta tasca, rebran una contraprestació econòmica de 330 euros per habitatge rehabilitat, que es distribuirà entre losprofesionales que hagin participat de manera proporcional a la càrrega de treball, segons el conveni.

BESTRETES
La Agència de l’Habitatge de Catalunya considera clau el paper d’aquests col·legis professionals i, per això, ha establert que rebin un anticipopara poder iniciar la prestació de serveis –a càrrec del pressupost de l’agència–, amb dos milions d’euros en total.

Amb això, el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques rebrà 762.500 euros, el Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya recibirá610.000 euros i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), 610.000 euros.

PARTS SIGNANTS
Han formalitzat el conveni el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Conselleria de Drets Socials, Jaume Font, i el presidentedel Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya, Enrique Vendrell.

També ho han fet la presidenta del Consell del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginers d’Edifi cació de Catalunya, Teresa Arnal; elpresidente del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edifi cació de Barcelona, Celestí Ventura, i la degana del Coac, AssumpcióPuig.

LLEGIR NOTÍCIA COMPLETA A “EUROPA PRESS”: https://www.europapress.es/catalunya/noticia-govern-colegios-profesionales-colaboran-impulsar-rehabilitacion-fondos-europeos-20220201183314.html