Segons l’Ordre TSF/19/2021, de 27 de gener (DOGC 29/01/2021) per la qual s’estableixen instruccions per a la participació en les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021, passem a resumir-te els seus articles:
  1. Permís per a les persones que el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral
  2. Permís dels membres de mesa electoral o d’interventors per als quals el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral
  3. Permís dels membres de mesa electoral o d’interventors que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal
  4. Permís dels apoderats per als quals les eleccions coincideixin amb la seva jornada laboral
  5. Possibilitat de canvi de torn
  6. Càlcul del salari
  7. Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu