• Els Administradors de Finques col·legiats consideren discriminatori que els habitatges particulars continuïn mantenint la tarifa reduïda i a les comunitats de propietaris no se’ls prorrogui a partir de l’1 de gener de 2024.
  • La deducció de l’IVA del 21% al 5% també deixarà d’aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2024 i això suposarà, per a les comunitats de propietaris, un encariment de la factura d’un 16%.

Barcelona 15 de novembre de 2023 – El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas -CGCAFE- considera un greuge comparatiu que les comunitats de propietaris amb calefacció central de gas no puguin optar, a partir de l’1 de gener de 2024, a la tarifa reduïda, mentre que els habitatges particulars sí podran continuar mantenint aquesta tarifa. Els Administradors de Finques col·legiats consideren que va ser molt encertat que el Govern aprovés aquesta tarifa reduïda a petició dels Administradors de Finques col·legiats l’any 2022, amb uns preus energètics molt elevats. “El govern va ser sensible a aquesta demanda i va aprovar una tarifa regulada als contractes de calderes comunitàries. Aquesta tarifa estarà vigent fins al 31 de desembre de 2023 i desapareixerà el dia 1 de gener de 2024. Considerem que això és un error, no sols per la discriminació respecte als contractes individuals, que mantenen la seva tarifa reduïda, sinó perquè també desapareixerà la tranquil·litat en les comunitats de propietaris i no podrem evitar la pobresa energètica en molts de les llars”, manifesta Pablo Abascal, president del CGCAFE.

TRACTE DISCRIMINATORI

Els Administradors de Finques col·legiats consideren, per tant, que no és un criteri just centrar les ajudes del Govern en funció que es tingui un contracte comunitari o de consum individual. De mantenir aquesta discriminació, a partir de l’1 de gener de 2024, els veïns amb calefacció central compraran l’energia més cara mentre que usuaris de calefaccions individuals de gas, on, entre altres, se situen les cases unifamiliars, seguiran amb una tarifa regulada més assequible econòmicament. Per tant, sent més eficients els sistemes centralitzats, quedarien penalitzats respecte als habitatges unifamiliars, molt menys eficients energèticament. Per al president del CGCAFE, Pablo Abascal, “per tot l’explicat anteriorment, aquestes mesures han de ser igualitàries per a tots els consumidors, tenint especial sensibilitat amb les famílies en situació de pobresa energètica, per a les quals el Govern hauria de mantenir i desenvolupar les ajudes necessàries perquè puguin fer front a les seves despeses energètiques”.

MANTENIR LA TARIFA REDUÏDA

 

És important mantenir aquesta tarifa reduïda en les comunitats de propietaris no sols per combatre la pobresa energètica, sinó també per aconseguir l’objectiu de reduir aquest consum energètic, més encara quan al nostre país, amb un 33,10% d’habitatges unifamiliars, aquests consumeixen el 60,9% de l’energia destinada a la calefacció domèstica, i els edificis plurifamiliars, amb el 66,90% dels habitatges, consumeixen el 39,10% d’aquesta energia. I, a més, facilitaria la instal·lació de les energies renovables, donant prioritat a les calderes comunitàries enfront de les individuals.

El CGCAFE considera que, mentre es busquen alternatives a la baixada de consum del gas en les comunitats de propietaris amb calefacció centralitzada, s’ha de mantenir la tarifa reduïda per a comunitats de propietaris amb sistemes de calefacció i ACS comunitària. Igualment, és molt necessari mantenir la reducció de l’IVA del 21% al 5%, perquè de no fer-se així, suposarà un encariment del 16% en les factures energètiques.

Els Administradors de Finques col·legiats consideren que cada dia és més necessari que es realitzi la rehabilitació dels edificis buscant la menor dependència energètica, per la qual cosa aconsellen que els particulars i les comunitats de propietaris sol·licitin els fons europeus per a la rehabilitació d’edificis i habitatges. Encara que és fonamental sol·licitar aquests fons per realitzar les obres corresponents, els seus resultats es veurien a mitjà i llarg termini, mentre que només amb l’aplicació de la tarifa regulada i l’IVA al 5% de les factures energètiques, les llars podran afrontar el pròxim hivern.

DESCARREGAR NOTA DE PREMSA