• El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida ha engegat el projecte QCaf, per identificar que es treballa sota uns estàndards de qualitat

 

Barcelona, 6 de setembre – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (CAFBL) ha iniciat un nou projecte per als seus col·legiats, el Segell de Qualitat QCaf, la primera acreditació per a la certificació actualitzada de professionals del sector dels administradors de finques.

Amb aquest distintiu es pretén identificar públicament les bones pràctiques i acreditar el bon govern dels despatxos dels administradors de finques, remarcant que es treballa sota uns estàndards de qualitat per poder donar més confiança als seus clients.

Així doncs, el Segell de Qualitat QCaf està pensat per a aquell professional que vulgui acreditar la seva experiència, formació, capacitació, possibilitats tecnològiques i potencial tècnic.

“Volem fer del nostre col·lectiu un sector fort, competitiu i productiu. Que sigui capaç d’adaptar-se als canvis socials, a les tecnologies, a noves necessitats que vagin sorgint a la societat. La nostra feina és garantir que els nostres clients estiguin en bones mans i el Segell de Qualitat QCaf és això, donar una qualificació reconeguda de la nostra professió, remarca el Sr. Enrique Vendrell, president del CAFBL.

Comptar amb aquesta acreditació és molt positiu per als administradors de finques en dos sentits: per una banda, en un sentit extern com a compromís amb els clients, perquè els hi poden demostrar el nivell de qualitat dels serveis que ofereixen, posant en valor les seves tasques; per altra banda, en un sentit intern, ja que s’aconsegueix un nou enfocament en la gestió interna dels serveis, orientada als processos i a l’obtenció de resultats amb nivells de qualitat òptims, gràcies a la revisió de processos i iniciatives de millora contínua.

Per aconseguir aquesta acreditació, és necessari que l’administrador de finques iniciï un procés d’avaluació dels serveis que ofereix, per tal de garantir el compliment d’uns requisits mínims obligatoris, de manera imparcial i objectiva. Aquesta tasca avaluadora la duu a terme una entitat certificadora acreditada internacional, ICDQ.

El procés d’auditoria és molt senzill i consisteix en dos fases:

  1. Preavaluació: l’administrador de finques ha de realitzar una preavaluació dels requisits específics, que són d’obligat compliment i que sense ells no podrà optar a la certificació final. Complerts tots els ítems de la preavaluació, podrà continuar endavant amb l’auditoria acceptant les condicions d’ús i realitzant el pagament de la contractació del Segell de Qualitat.
  2. Autoavaluació: de tots els requisits per determinar el grau de compliment total. L’empresa auditora es posarà en contacte amb l’administrador de finques per establir el dia i hora per realitzar l’auditoria, moment en què es revisarà el compliment dels requisits amb els documents o evidències que els acreditin. Cadascun d’aquests punts són indispensables complir-los perquè l’auditoria pugui atorgar l’acreditació QCaf. En cas que no es compleixi algun dels requisits, l’administrador de finques és informat perquè pugui revisar-ho i corregir-ho, en el termini de 3 mesos, per ser novament avaluat per l’equip auditor.

Si el resultat de l’avaluació és positiu, s’emetrà a l’administrador de finques un certificat i un segell per a l’ús en els seus documents i plataformes.

El certificat de Segell de Qualitat té una vigència cíclica de tres anys, això vol dir que primer antecedeix una auditoria inicial satisfactòria amb un any de vigència, que després haurà de ratificar-se per altres dues auditories successives anuals de seguiment.

Des del CAFBL estan molt satisfets amb aquesta iniciativa, que permetrà reconèixer a les organitzacions que decideixin participar activament en la consecució del següent objectiu: millorar en la qualitat del servei al client.

 

DESCARREGAR NOTA DE PREMSA