El president del CAFBL, Sr.Enrique Vendrell, i la Sra. Carme Guil, vicepresidenta de GEMME Espanya,  han parlat de la importància de la mediació.

Entrevista completa: