• En tot l’Estat espanyol hi ha aproximadament 120.000 habitatges ocupats
  • En el 2021 hi ha hagut un augment del 18% d’ocupacions il·legals
  • L’oferta d’habitatge social a Espanya és només del 2,5%, mentre que a la resta d’Europa és d’un 15%

 

Barcelona, 12 de juliol En un acte celebrat avui, 12 de juliol, a la seu del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, s’ha posat sobre la taula el problema de l’ocupació il·legal d’immobles. En tot l’Estat espanyol hi ha aproximadament 120.000 habitatges ocupats de manera il·legal, de les quals el 42% són a Catalunya. Aquest, a més de ser un delicte, s’ha convertit en un problema de transcendència social que afecta no només el titular de la propietat usurpada, sinó la convivència i la seguretat dels residents i el conjunt de la ciutadania.

L’acte ha estat inaugurat i moderat a càrrec del Sr. Enrique Vendrell, president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. I com a ponents i experts del tema han assistit el Sr. Genís Boadella Esteve, diputat al Congreso de los Diputados pel Grup Parlamentari Plural i membre de la Direcció Executiva Nacional del Partit Demòcrata (PDeCAT); la Sra. María Pastor Santana, degana del Col·legi d’Advocats de Mataró, i el Sr. Jesús Mª Sánchez García, degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i Conseller del Consell de l’Advocacia Catalana.

Durant l’acte s’han lamentat que els instruments legals actuals no siguin prou eficaços per tallar aquest fenomen de l’ocupació i que a més, la posició d’alguns sectors polítics sigui reticent a adoptar mesures executives que ajudin a impedir aquesta pràctica, habitualment mafiosa, l’envergadura de la qual no té equiparació als països del nostre entorn. “Per això hem iniciat una campanya de conscienciació per demanar reformes legals que ajudin a evitar que es produeixin aquestes okupacions que es succeeixen amb total impunitat”, ha senyalat el Sr. Vendrell.

Davant la necessitat d’aturar el fenomen de l’ocupació il·legal i amb la finalitat de facilitar el desallotjament immediat d’immobles ocupats, s’han plantejat diferents noves propostes de reformes legislatives que arriben a la Llei de Propietat Horitzontal, al Codi Civil, la Llei d’Enjudiciament Criminal i la Llei reguladora de Bases del Règim Local.

“El delicte de violació de domicili és un delicte continu. Hem de començar a reivindicar els nostres drets. Ja va sent hora que tots reivindiquem aquests drets i no caiguem en la demagògia ni ens estigmatitzin per fer-ho”, ha afirmat el Sr. Sánchez.

La Sra. Pastor ha insistit que, malgrat que es donen casos d’ocupació en caps de setmana, vacacional i inclús ocupacions que afecten a persones que estan ingressades a l’hospital, “no cerquem un agreujament de les penes, sinó aconseguir mesures pràctiques i directes”. I també ha fet referència als greus efectes col·laterals que provoquen les ocupacions il·legals d’immobles: els problemes que pateix el veïnatge són nombrosos: les punxades d’aigua i de llum, brutícia, falta de respecte a les normes comunitàries, sorolls…”.

“Hi ha debats que no són còmodes, però que els responsables públics han d’afrontar”, ha afirmat el Sr. Boadella, qui ha anunciat que el 2021 va haver un augment del 18% d’ocupacions il·legals i que “no està d’acord en què el dret a la propietat es posi en risc i en dubte constantment”. Per aquest motiu, proposa les modificacions següents: modificació de l’Art. 13 del Codi Penal per  facilitar al jutge la ràpida desocupació; modificació de la llei d’Enjudiciament Criminal per tal de facultar a les comunitats de propietaris a instar un procediment contra els ocupants il·legals, i dotar de més capacitació als ajuntaments mitjançant el canvi de la llei reguladora de Bases del Règim Local.

La taula rodona ha acabat amb un missatge en comú: és necessari fer una reflexió conjunta i recuperar les normes bàsiques del bon funcionament en l’habitatge.

 

DESCARREGAR NOTA DE PREMSA