En el DOGC del dia 30 de juny de 2021, mitjançant Ordre EMT/138/2021 de 25 de juny, s’han publicat les festes laborals a Catalunya per a l’any 2021:

1 de gener (Any Nou)
6 de gener (Reis)
15 d’abril (Divendres Sant)
18 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (Festa de L’Assumpció)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots els Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
26 de desembre (Sant Esteve)

En el territori d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve), queda substituïda per la del 17 de juny (Festa d’Aran) o recuperables, a proposta dels ajuntaments.

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l’article 30.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils respecte al còmput de terminis administratius a Catalunya.