D’acord amb la modificació que es va introduir el desembre passat, a l’Ordre EHA/3012/2008, de 20 d’octubre, per la qual s’aprova el model 347 de Declaració anual d’operacions amb terceres persones, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, forma i termini de presentació, a partir del proper primer trimestre del 2023, no serà possible la presentació en paper dels models 303, en cap cas.

És a dir, l’única presentació possible serà la telemàtica, per a tots els contribuents, i no serà possible la confecció de les declaracions en paper amb el model de predeclaració habilitat fins ara a la pàgina web.

És per això que, en cas d’estar presentant les declaracions físicament en paper, et recomanem parlar amb el subministrador del programari de gestió per tal de poder generar els fitxers per a la presentació telemàtica, així com amb l’entitat bancària per al pagament per càrrec en compte amb NRC o per domiciliació bancària.