Com ja vam informar a la circular “AS0009/2023 Llei 11/2022, modificació del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals (aclariment)”, es va detectar una incongruència a l’article 553-25 bis.

Des de llavors, a nivell institucional hem mantingut una relació constant amb el Departament de Justícia, que han estat receptius des del primer moment, per buscar una solució.

A dia d’avui, podem avançar que a la llei d’acompanyament dels pressupostos, que s’aprovarà quasi segur a mitjans del mes de març, s’introduirà la correcció requerida. D’aquesta manera, es podrà reprendre de nou la presa d’acords comunitaris, que vam aconsellar postergar fins tenir aclarida aquesta qüestió.