Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 11/21, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, s’ha modificat la determinació de la Base Imposable en “l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i AJD”, així com en “l’Impost sobre Successions i Donacions”, passant a ser, per al cas d’immobles, el “valor de Referència” que es regula en la llei de cadastre.

Aquest valor de referència serà aprovat anualment per la Direcció General del Cadastre, a partir de l’anàlisi dels preus de les compravendes realitzades en document públic. Previsiblement, el cadastre publicarà properament aquests valors de referència per a l’any 2022.

Es per tot això, i per la implicació que pot tenir en la determinació en la base imposable de l’ITP i AJD i de l’Impost sobre Successions i Donacions, que l’ATC ha remès aquest comunicat.

També trobaràs informació sobre aquest valor, així com del de mercat i les seves implicacions en la autoliquidació, o comprovació de valors a efectes d’aquests impostos en el següent enllaç:
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20211126-valoracio-bens-immobles.html

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema et pots adreçar al nostre servei d’assessoria fiscal, presencial amb cita prèvia, per telèfon o mitjançant les assessories en línia del web col·legial www.cafbl.cat.