En data 18/11/2021 s’ha publicat al Canal Participa el document de la consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei d’incorporació del contracte d’arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya, per tal que es puguin formular les propostes que es considerin oportunes durant el període d’1 mes.

T’annexem l’enllaç de la publicació per tal que puguis presentar les teves propostes: https://participa.gencat.cat/processes/arrendamentdebens