T’informem que en el DOGC de 3 de novembre de 2021, s’ha publicat l’IX Conveni d’Empleats de Finques Urbanes per a Catalunya, amb vigència des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022. Pots visualitzar-ho en el següent enllaç

Amb referència al text del conveni, es confirma la informació que aportem en la nostra anterior circular AS0027/2021 de 15.07.2021. No obstant això, segons l’acta de la Comissió Negociadora del Conveni de data 13 d’octubre de 2021, s’han introduït uns aclariments referents a la cura del menor lactant, igualtat efectiva entre dones i homes i cites legislatives. Clicar aquí

El pagament dels endarreriments derivats de l’aplicació del present Conveni es faran efectius com a màxim en el termini de 30 dies naturals, comptats des de l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema et pots dirigir al nostre servei d’assessoria laboral, presencial amb cita prèvia, per telèfon o a través de les assessories en línia del web col·legial www.cafbl.cat.