El Col·legi ha realitzat una enquesta entre els col·legiats per tal de conèixer quina és la situació actual dels lloguers, un any després que comencés la crisi econòmica derivada per la pandèmia de la Covid-19.

Els resultats són sorprenents, partint que la morositat de lloguers d’habitatges s’ha duplicat en 12 mesos. Si bé al febrer del 2020 la mitjana que tenia cada Administrador de Finques era del 4,32%, en aquest any, la morositat ha pujat fins al 9,66%, un augment del 123,61%.

Altres dades que s’han extret de l’enquesta estan relacionades amb la condonació o ajornament del preu del lloguer. Més de la meitat de peticions per part dels arrendataris d’habitatge demanant una condonació del preu del lloguer han arribat a un acord; això és concretament el 56,4%. Pel que fa a la rebaixa del preu, s’estima una mitjana del 26,37% de reducció.

Respecte a l’ajornament del lloguer, el 52,7% ha arribat a un acord entre arrendador i arrendatari.

D’altra banda, pel que fa a la facturació d’honoraris als despatxos professionals,  aquesta s’ha vist reduïda en un 13,16%, com a conseqüència de la pèrdua i/o reducció dels ingressos. Mentre que el grau de feina s’ha incrementat, atès l’alt volum de peticions que s’han hagut de tramitar i sumant-li el corresponent extra de documentació a preparar.

Esperem que aquestes dades et siguin d’interès. Seguirem compartint amb tu qualsevol informació rellevant del nostre sector.