• Només 420 de tot Lleida han tramitat ajuts europeus, que financen fins al 80%

La rehabilitació energètica d’habitatges a Lleida amb fons europeus Next Generation s’està veient frenada per l’alt cost de les obres i la dificultat de la tramitació dels ajuts. Per això, només 420 pisos del conjunt de les comarques de Lleida han enllestit o tenen en marxa projectes per reduir el consum d’energia.

Només 420 habitatges de tot Lleida han enllestit o tenen en marxa projectes de millora de l’eficiència energètica de les seues llars subvencionats amb fons europeus d’un dels programes Next Generation que es van desplegar a començaments de l’any 2022 i que han estat prorrogats fins al juny vinent. “Estem gestionant menys expedients dels que prevèiem”, admet el president del Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Lleida, Josep Torres. Explica que s’han fet campanyes de promoció, però “no acabem d’arribar a les persones, o no s’acaben de decidir”, i detalla que les obres més comunes són aïllaments de façanes i cobertes, així com canvis en els sistemes de calefacció i refrigeració o de fusteria i finestres. De fet, l’Institut Català d’Energia gestiona un programa exclusiu per a les finestres, així com un altre per a rehabilitacions en pobles de menys de 5.000 habitants.

Per la seua part, el president territorial del Col·legi d’Arquitectes, Lluís de la Fuente, valora que arribar al 30% d’estalvi mínim que s’exigeix “suposa una despesa important, la tramitació no és gens fàcil i falta cultura rehabilitadora”. El president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Lorenzo Viñas, afirma que la presa de la decisió a les comunitats de propietaris comporta “un procés lent, d’entre 8 i 12 mesos com a mínim, i ara hem constatat un creixement molt gran”. Destaca que des de fa un parell de mesos la Generalitat anticipa la subvenció durant el transcurs de les obres. Abans, els propietaris les havien de pagar per endavant.

Els habitatges que aconsegueixen un estalvi en el consum d’energies no renovables d’entre el 30 i el 45% reben una subvenció màxima del 40 per cent del cost de les obres, amb un límit de 6.300 euros per llar. Els que estalvien entre el 45 i el 60% poden arribar al 65% i 11.600 euros. A partir del 60 per cent de millora se subvenciona el 80% dels treballs, amb 18.800 euros com a màxim. Viñas precisa que la inversió mitjana necessària per arribar al primer tram és de 19.100 euros per propietari (el límit cobriria el 32%), per al segon, de 34.192 (es recuperaria el 33% com a màxim) i per a l’últim, de 44.456 euros (el límit cobriria el 42%). “Només les finestres poden costar 7.500 euros”, afegeix De la Fuente. Així mateix, apunta que la inversió es pot amortitzar gairebé immediatament amb el 80% de subvenció, però adverteix que arribar al 60 per cent d’estalvi és difícil i que les reformes acostumen a implicar obres addicionals no subvencionables. “Són molt exigents i el procés de validació és llarg”, afirma. Només disset dels 71 expedients que tramiten han completat l’acreditació per rebre ajuts.

Reducció del consum en trenta centres educatius

Trenta centres educatius de les comarques de Lleida també podran estalviar energia gràcies a la inversió de 9.181.500 euros d’Educació, procedents de fons europeus Next Generation. Es tracta d’actuacions que formen part del pla director d’infraestructures escolars i que se centren en la substitució i millora d’elements constructius o d’instal·lacions obsoletes. Els treballs inclouen, per exemple, la renovació de cobertes, calderes, elements de fusteria, il·luminació i instal·lacions, així com la millora d’aïllaments. Aquest últim cas és el de l’institut Guindàvols, en el qual el novembre passat van començar les obres per reforçar l’aïllament de la façana de l’edifici principal, on hi ha despatxos i oficines. El seu director va explicar ahir que els operaris ja han retirat tota la pedra i el recobriment i que els següents passos són cobrir i instal·lar l’aïllament. Va apuntar que els treballs acumulen un retard d’uns dos mesos. Al Joan Oró han millorat la coberta del pavelló i a l’estiu abordaran la de la sala d’actes, per no afectar les classes. Al Màrius Torres sí que han hagut de resituar estudiants dins del mateix centre a causa de les obres de renovació de la coberta, per substituir-la per una altra de més sostenible. A l’Escola del Treball van aprofitar les vacances nadalenques per retirar l’amiant de la teulada.

LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA A “SEGRE”: https://www.segre.com/ca/lleida/240203/rehabilitacio-energetica-pisos-frenada-per-l-alt-cost-i-burocracia_331345.html