El passat dia 10 de juliol es va publicar en el BOE la Llei 11/2021 de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, pel que s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc.

És una llei extremadament àmplia en els temes que modifica, així com tècnica en molts aspectes. No obstant, contenen una sèrie de mesures molt significatives per al nostre dia a dia professional i que pots consultar en el següent enllaç.