• El Sr. Viñas recentment també ha estat nomenat president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida

Barcelona, 25 de gener de 2023 – Lorenzo Viñas, actual president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) ocuparà la presidència del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya durant els propers quatre anys, institució que fins ara encapçalava el Sr. Enrique Vendrell.

El nomenament s’ha realitzat al Ple del Consell i ha estat aprovat per unanimitat per tots els membres de l’entitat.

De manera que la composició del Consell queda conformada per membres dels tres col·legis catalans. Del Col·legi de Barcelona-Lleida: Lorenzo Viñas, Alberto Izquierdo, Ariana Feriche, Valentí Cura, Josep Navarro, Enrique Vendrell i Anabel Miró; del Col·legi de Girona: Francesc X. Quintana Roig, Cristina Pardo Reyné, Josep Comas Vilà i Jaume Abella Bouzas, i del Col·legi de Tarragona: Fabián C. Huguet, Ana Bozalongo, Jordi Borrell i Leandro Riquelme.

Des del Consell s’està treballant en projectes que tenen un interès per a tot el país, comptant amb la col·laboració de l’Administració Pública. Concretament, amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya s’estan desenvolupant tres projectes innovadors: un d’ells és el ja iniciat amb l’Agència Catalana de l’Aigua, buscant l’eficiència hídrica dels edificis; un segon, entorn a la rehabilitació energètica que ha donat vida a l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya, i un tercer, en referència a l’habitatge social i assequible, que es consolida amb un acord amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya per facilitar una borsa d’habitatge social. “Una vegada més, s’assoleix la relació pública-privada tan necessària, que facilita el desenvolupament de projectes que beneficien a tot el conjunt de la nostra societat”, ha remarcat el nou president.

Aquest càrrec suposa una nova fita en la trajectòria professional del Sr. Viñas, que arrenca un 2023 ple de reptes amb l’objectiu principal d’enfortir la professió de l’Administrador de Finques i situar-los com a referents en el món de l’habitatge, “no hi ha cap dubte que els Administradors de Finques som els professionals que vetllem per a la preservació del dret a l’habitatge digne en el marc d’un parc segur, sostenible i eficient i és per això que hem de treballar amb gran esforç per avançar cap a noves línies de reconeixement social de la professió”, ha insistit.

 

DESCARREGAR NOTA DE PREMSA