La UE, el Govern i els administradors de finques col·legiats són les peces clau d’aquest pla de renovació

OTRC

Un món més sostenible és responsabilitat de tots i s’ha de dur a terme en tots els àmbits de la societat. Un dels punts més importants per tal d’aconseguir aquesta fita, és sens dubte reduir el nostre consum energètic. Precisament aquest és l’objectiu de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya (OTRC), renovar de forma sostenible el parc edificat per a assolir uns habitatges més eficients energèticament; la seva fita: que l’any 2026 s’hagin rehabilitat 65.000 habitatges.
Gràcies als Fons Europeus Next Generation i a l’acord entre l’Agència de l’Habitatge i el Consell de Col·legis d’Administradors de finques de Catalunya, l’OTRC s’ha pogut arrencar fa unes
setmanes.
Aquests fons formen part del pla de recuperació de la Unió Europea i és un instrument creat per ajudar a pal·liar els danys socials i econòmics provocats per la pandèmia. A més d’ajudar a la recuperació de les economies, la UE vol aprofitar el moment per impulsar la transició ecològica i la transformació digital dels països que hi formen part, amb una aportació de 750.000 milions d’euros per finançar projectes transformadors. Això permetrà a Espanya mobilitzar un volum d’inversió sense precedents; dins d’aquest context, el 7 d’octubre de 2020 es va aprovar el marc general del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya (PRTR), que traça el full de ruta per a la modernització de l’economia espanyola.
Per dur a terme aquest pla, l’Administració considera clau el paper dels administradors de finques i per aquest motiu, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida ha esdevingut la seu d’aquesta oficina.

– Però, què és exactament l’OTRC?…
Doncs el seu paper principal és el de punt d’informació, assessorament i acompanyament per als administradors de finques, en el procés de subvenció per a la rehabilitació d’edificis. Els administradors de finques, per la seva part, seran els responsables d’ajudar a les comunitats de propietaris en la gestió de les sol·licituds, per tal que es puguin beneficiar de les subvencions el nombre més gran d’edificis possible.
En aquest sentit, l’OTRC ofereix una formació per als administradors de finques, enfocada a acomplir aquestes funcions. Així doncs, els col·legiats tindran a la seva disposició tallers mensuals en format telemàtic on es tractarà des de les condicions i requisits tècnics i jurídics de la convocatòria de subvenció, fins a les mesures d’exempció fiscal aplicables a la rehabilitació d’edificis o les condicions dels crèdits que ofereixin les diferents entitats financeres, entre altres qüestions.
Pel que fa a l’assessorament, serà la mateixa assessoria d’arquitectura del CAFBL l’encarregada d’atendre totes les consultes dels col·legiats, a més d’un tècnic extern per assessorar sobre la millora energètica prèvia a tot el procés.
Per últim, l’acompanyament estarà basat en l’atenció i el seguiment personalitzat als administradors de finques, en el control i la correcció d’esmenes i errors documentals; i en facilitar l’operativa econòmica i administrativa de la retribució dels drets als administradors de finques de Catalunya.

Els administradors de finques són agents essencials per a impulsar la rehabilitació energètica dels edificis

 

D’altra banda, per tal que els administradors de finques puguin acomplir correctament la seva tasca de comunicació cap als propietaris i usuaris de béns immobles, l’OTRC els informarà periòdicament de tot, mitjançant diversos medis com poden ser les circulars, la plataforma del programa, els baners dins la web del Col·legi, etc.

– I, a qui va destinat aquest pla?…
Principalment als propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllats, en filera i d’edificis residencials plurifamiliar d’habitatge (tipologia residencial col·lectiva), així com dels habitatges que el componen. I a les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris.

Els requisits són:
• Disposar de projecte de les actuacions a realitzar, incloent-hi
el Llibre de l’edifici existent.
• Dissenys i tècniques constructives que permetin la reutilització
i el reciclatge.
• Retirada d’aquells productes de la construcció que continguin
amiant.
A l’espera de la imminent publicació de la Convocatòria de subvenció que ha d’emetre la Generalitat de Catalunya, les actuacions subvencionables seran:
• Les de millora o rehabilitació d’edificis d’ús predominant residencial
per a habitatge sempre que s’obtingui una reducció igual o major
del 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable.
• Aconseguir a més, una reducció de la demanda energètica anual
global de calefacció i refrigeració de l’habitatge unifamiliar o
de l’edifici del 35% en les zones D i E i 25% en la zona C.

 

LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA AL DIARI ARA