Respecte al Reial Decret Llei 16/2021, de 3 d’agost, pel qual s’adopten mesures de protecció social per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, et fem un breu resum.

  • S’amplia fins al 31 d’OCTUBRE 2021 la suspensió dels desnonaments i llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional en els supòsits ja previstos a l’actual normativa.
  • S’amplia fins al 31 d’OCTUBRE 2021 la possibilitat de l’arrendatari de sol·licitar la moratòria o condonació parcial del lloguer de l’habitatge quan l’arrendador sigui un gran tenidor o una entitat pública.
  • També s’amplia fins al 31 d’OCTUBRE 2021 la possibilitat que els arrendataris puguin sol·licitar una pròrroga extraordinària de SIS MESOS més del contracte d’arrendament quan aquest finalitzi abans del 31 d’octubre del 2021 (únicament es pot sol·licitar una sola vegada).
  • També s’amplia el termini que tenien els arrendadors afectats per la suspensió extraordinària prevista en el Reial Decret Llei 11/2020, per tal de poder presentar la sol·licitud de les compensacions previstes en la Disposició Addicional 2ª del Reial Decret Llei 37/2020 de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

El nou termini per presentar aquesta sol·licitud de compensacions serà fins al 30 de NOVEMBRE 2021.