La Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ens ha informat de l’abast de les accions preses els darrers mesos per a la implantació de polítiques energètiques sostenibles en l’àmbit de les comunitats de propietaris, de les que cal destacar els següents aspectes:

  • El Decret Llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, per tal d’incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l’eficiència energètica i dels sistemes d’energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal. El decret llei regula, dins l’àmbit de la propietat horitzontal, les majories necessàries per al desplegament i ús de les instal·lacions d’energies renovables i d’eficiència energètica situades en els elements comuns de l’immoble, ja sigui en benefici de tota la comunitat o bé en benefici particular d’un o més propietaris.
  • El Decret Llei 24/2021 d’acceleració de les energies renovables distribuïdes i participades, que ha introduït mesures de simplificació administrativa en matèria d’autoconsum fotovoltaic per tal que s’acceleri l’acceptació per part de les subministradores elèctriques de la compensació dels excedents d’energia produïts, ajudant així a reduir encara més el rebut elèctric.
  • El Reial Decret Llei 29/2021 de 21 de desembre de mesures urgents per accelerar la mobilitat elèctrica i l’autoconsum, que ha eliminat la fiança per als projectes de menys de 100 KW de potència, una garantia financera que suposava dipositar fins a 4.000 €
  • En darrer lloc, ens recorda que fins al desembre de 2023 restaran obertes les línies d’ajuts per als sistemes d’autoconsum fotovoltaic, els sistemes d’emmagatzematge amb bateries, les instal·lacions tèrmiques renovables i les infraestructures de recàrrega a les què es poden acollir les comunitats de veïns (nota: en circulars anteriors hem indicat tots els ajuts disponibles a la mobilitat elèctrica i a l’autoconsum, no obstant en aquest enllaç a l’ICAEN pots consultar el resum de la seva situació).