El passat dia 1 de juliol es va publicar en el BOE la Llei 12/2002 de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

S’ hi adopten modificacions respecte als límits de les aportacions a Plans de pensions a efectes d’ IRPF, així com altres normes tributàries relacionades, i que detallem en aquest document.