El passat dissabte es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/845/2021, de 26 de març, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que endureix les condicions per celebrar reunions de comunitats de propietaris que hi havia fins ara.

En l’article 8 es diu que les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social es limiten a un màxim de sis persones en espais públics a l’aire lliure i de quatre persones en espais públics tancats, llevat que es tracti de convivents. En espais privats s’han de limitar a convivents.

De la resolució es desprèn que no es poden fer reunions de més de sis persones, ni en jardins comunitaris ni en garatges ni en grans espais, encara que es mantingui la distància social entre els assistents.

Així i tot, el Col·legi segueix recomanant no celebrar reunions en comunitats on hi ha cinc o menys propietaris, i s’ha de desaconsellar la seva celebració fent signar al president un document d’assumpció de responsabilitat.

La durada de les mesures previstes en aquesta resolució s’estableix fins a les 00.00 hores del 10 d’abril.

Et recordem que l’incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d’acord amb el Decret llei 30/2020, i poden arribar a comportar sancions de fins a 3.000 €.