S’ha publicat en el BOE núm. 233 de data 29 de setembre de 2021, el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

En els següents apartats es resumeixen les modificacions de més interès reflectides en el RD-Llei 18/21, de 28 de setembre:

I – Pròrroga dels ERTOS que actualment estan en vigor
II – Empreses que volen mantenir els ERTOS a partir de novembre de 2021
III – Nous ERTOS d’impediment i limitació
IV – Accions formatives
V – Exempcions de quotes a la Seguretat Social
VI – Manteniment de l’Ocupació
VII – Quantia de la prestació per desocupació
VIII – Limitacions dels ERTOS

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema et pots dirigir al nostre servei d’assessoria laboral, presencial amb cita prèvia, per telèfon o a través de les assessories en línia del web col·legial www.cafbl.cat.