El nou instrument de recuperació Next Generation EU permetrà a Espanya mobilitzar un volum d’inversió sense precedents i, en aquest context, es va aprovar el 7 d’octubre de 2020 el marc general del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya (PRTR), que traça el full de ruta per a la modernització de l’economia espanyola.

Aquest Reial decret té per objecte regular els programes d’ajuda en els àmbits de la rehabilitació residencial i construcció d’habitatge social, dins del marc general del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència  (PRTR).
La seva finalitat és, per tant, contribuir al compliment dels objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en els referits àmbits de la rehabilitació residencial i construcció d’habitatge social, contribuint a aconseguir les metes establertes al llarg del període d’aplicació de Pla.

La concessió de les subvencions establertes per aquest Reial decret permet a les comunitats autònomes beneficiàries ser les que executin les pròpies activitats objecte dels fons així com realitzar un seguiment detallat i particularitzat del pressupost rebut.

Les bases reguladores de les convocatòries de les ajudes de les comunitats autònomes determinaran els percentatges d’etiquetatge climàtic i mediambiental assignats per a cada projecte i/o actuació, sobre la base del que es disposa en aquest Reial decret.

Per a més informació