S’ha publicat en el BOE número 23, de data 27 de gener de 2021, el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació. Respecte a la normativa laboral i de Seguretat Social passem a resumir els següents punts:
  1. PRÒRROGA DELS ERTOS PER FORÇA MAJOR.
  2. PRÒRROGA AUTOMÀTICA DE TOTS ELS ERTOS PER IMPEDIMENT EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA SEVA ACTIVITAT.
  3. PRÒRROGA AUTOMÀTICA DELS ERTOS PER LIMITACIÓ AL DESENVOLUPAMENT NORMALITZAT DE LA SEVA ACTIVITAT.
  4. ERTOS DE CNAE.
  5. NOUS ERTOS DE FORÇA MAJOR PER IMPEDIMENT DE DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT.
  6. NOUS ERTOS DE FORÇA MAJOR PER LIMITACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT NORMAL DE L’ACTIVITAT.
  7. PAS D’ERTOS DE FORÇA MAJOR D’IMPEDIMENT A ERTOS DE LIMITACIÓ I VICEVERSA.
  8. LIMITACIONS I PROHIBICIONS PER A EMPRESES QUE S’ACULLEN Al NOU PAQUET D’EXONERACIONS.
  9. PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ.
  10. TREBALLADORS AUTÒNOMS. CESSAMENT D’ACTIVITAT.