Aquest dijous s’ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifica la Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Pel que fa a les Juntes de Propietaris, et fem un breu resum:

REUNIONS DE COMUNITATS:

Tornem a la regulació anterior, de manera que les reunions presencials no poden superar el nombre màxim de DEU (10) PERSONES.

En conseqüència, NO ES PODEN celebrar reunions de Comunitats de Propietaris presencials si assisteixen més de 10 persones.

 • Segueix suspesa l’obligació fins al 31 de DESEMBRE de 2021 de convocar i celebrar Juntes de les Comunitats de propietaris.
 • El darrer Pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la Junta Ordinària, en la qual, quan es faci, s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs.
 • La suspensió de l’obligació de convocar Juntes de Comunitat s’entén sens perjudici de que la comunitat pugui celebrar Juntes a iniciativa del President o a petició d’almenys un 20% de les persones propietàries amb dret a vot i que representin un coeficient del 20% com a mínim.
 • Les Juntes de Propietaris es poden celebrar:
  • PRESENCIALMENT: màxim 10 persones.
  • TELEMÀTICAMENT
  • ACORDS SENSE REUNIÓ (fins que es convoqui o celebri la Junta Ordinària)
ALTRES MESURES DE LA RESOLUCIÓ:
 • Restauració:  Horari fins a les 0:30 hores i mascareta obligatòria mentre no es menja ni es beu.
 • Cultura:  Esdeveniments amb públic assegut, sense mascareta i horari fins a les 0:30 hores.
 • Oci nocturn:  A l’exterior i terrasses, sense ball, grups de màxim 10 persones, mascareta obligatòria i horari fins a les 0:30 hores.
Aquesta Resolució entra en vigor a partir del DIJOUS, 15 DE JULIOL, i tindrà vigència fins al dia 23 de juliol de 2021.