Et comuniquem que des d’aquest passat dilluns 24 de maig va entrar en vigor la Resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig, mitjançant la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/1392/2021, de 7 de maig.

Pel que respecta a les mesures sanitàries que poden afectar al sector dels Administradors de Finques, hem fet un breu resum que esperem que et sigui d’ajuda en cas de dubtes:

REUNIONS A LES COMUNITATS:
S’amplia el nombre d’assistents fins un màxim de DEU (10) PERSONES (fins ara eren sis persones com a màxim).
 • Segueix suspesa l’obligació fins el 31 de DESEMBRE de 2021 de convocar i celebrar Juntes de les Comunitats de propietaris.
 • El darrer Pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins la celebració de la Junta Ordinària, en la qual, quan es faci, s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs.
 • La suspensió de l’obligació de convocar Juntes de Propietaris, s’entén sens perjudici que la comunitat pugui celebrar Juntes a iniciativa del President o a petició d’almenys un 20% dels propietaris amb dret a vot i que representin un coeficient del 20% com a mínim.
 • La Juntes de Propietaris es poden celebrar:
  • PRESENCIALMENT: màxim 10 persones.
  • TELEMÀTICAMENT
  • ACORDS SENSE REUNIÓ

PISCINES COMUNITÀRIES:

No existeix de moment cap resolució que faci al·lusió directa o indirecta a les piscines i molt menys a les comunitàries, però d’acord amb la normativa vigent, en l’actualitat entenem que les PISCINES COMUNITÀRIES es poden utilitzar seguint les següents condicions:
 • Garantir que no se superi el 50 % del seu aforament.
 • Mantenir la distància física interpersonal (aplicable també als banyistes) d’1,5 metres, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m² entre persones no convivents.
 • Establir un control d’accés.
 • Es poden obrir els vestidors, sempre i quan es garanteixi la ventilació mínima establerta en la normativa vigent.
 • Disposar de solucions i gels hidroalcohòlics de desinfecció.
 • Utilitzar la mascareta en els desplaçaments d’entrada i sortida al recinte.
T’hem preparat una infografia recollint totes les mesures per a les piscines; la pots descarregar CLICANT AQUÍ.
RESTRICCIONS LOCALS:
(afecten per les reduccions de lloguers previstes en el DECRET LLEI 34/2020)
 • RESTAURACIÓ:
  • Aforament interior 50%.
  • Nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules de sis persones tant a l’interior com en terrasses, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
  • Horari obertura: de les 06.00 h a les 24.00 h.
 • COMERÇOS:
  • Aforament del 50%.