AJUNTAMENT DE BARCELONA:

  • DOGC núm. 80505 de 20/9/2021 ha publicat l’Anunci sobre l’aprovació definitiva en tot l’àmbit del municipi de BARCELONA com a àrea d’habitatge tens d’acord amb la llei 11/2020 per un període de 5 anys, amb possibilitat de pròrroga, d’acord amb les següents característiques:
    • Per un període de 5 ANYS, amb possibilitat de pròrroga.
    • Minoració d’un 5 % del preu de referència d’acord amb la Disposició addicional 1a de la Llei 11/2020.
    • Inclusió dels habitatges de més de 150 m² com a inclosos a la llei 11/2020.

Més informació