• L’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya tindrà la seva seu al Col·legi
    d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
  • Els Administradors de Finques col·legiats esdevenen nexe d’unió entre
    l’administració pública i la societat

Divendres, 28 de gener – El Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya ha organitzat aquest divendres 28 de gener un seminari presencial per presentar l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya (OTRC), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per al desenvolupament dels fons europeus de recuperació Next Generation EU.

A l’acte ha assistit el secretari d’Habitatge i Inclusió Social, el Sr. Carles Sala i Roca, i el Sr. Joan Ramon Casals i Mata, director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya, a més d’altres representants del sector immobiliari: la Sra. Anabel Miró, assessora jurídica del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, el Sr. Enrique Vendrell, president del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, el Sr. Alberto Izquierdo, secretari del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Sr. Lorenzo I. Viñas, gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Sr. Víctor Tapiol, vocal de la Junta de Govern del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, la Sra. Immaculada Barral, catedràtica Universitat de Barcelona i Membre de la Secció d’Harmonització de la Comissió de Codificació de Catalunya i el Sr. Pedro Maqueda, CEO de SENSEDI.

En aquest context dels Fons Europeus NEXT GENERATION, un dels principals objectius és activar el sector de la rehabilitació per tal d’aconseguir una renovació sostenible del parc edificat i l’Administració considera que és essencial el paper dels Administradors de Finques per impulsar, de forma conjunta, la rehabilitació energètica dels edificis. “El nostre col·lectiu, el dels administradors de finques, és essencial per a l’èxit del Next Generation”, afirma Víctor Tapiol. Per aquest motiu, i per acord amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC), el Consell de Col·legis d’Administradors de finques de Catalunya ha creat aquesta Oficina Tècnica de Rehabilitació i tindrà la seva seu a les oficines del CAFBL. Segons explica el Sr. Sales, “pel que fa als prescriptors que han de fer possible aquesta rehabilitació energètica dels edificis, la figura clau per la que hem apostat són els Administradors de Finques. Perquè els ciutadans entenguin de la importància de la rehabilitació energètica, convèncer-los dels beneficis i facilitar-los el camí perquè es puguin acollir a les subvencions dels fons europeus Next Generation”.

L’objectiu de l’OTRC és la de coordinar, informar i facilitar la gestió dels ajuts i la prestació de serveis que contribueixin a facilitar la implementació i la gestió integral dels projectes de rehabilitació energètica en l’àmbit residencial al servei dels ciutadans i particularment de les comunitats de propietaris.

Dels fons europeus NEXT GENERATION es destinaran 480 milions d’euros a Catalunya i estaran repartits en 5 programes: 1) Barris; 2) Oficines de rehabilitació; 3) Edificis; 4) Habitatges, i 5) Projectes / Llibre de l’edifici.

És el programa 3 el que forma el nucli més notable del conveni entre l’AHC i els col·legis tècnics i administradors. I en el marc d’aquest programa s’estima que es puguin rehabilitar un total de 1.500 edificis, que corresponen a uns 22.750 habitatges aproximadament, abans de desembre de 2023 i abans de finalitzar l’any 2026, 65.000 habitatges.

El CAFBL, seu de l’OTRC
El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida juga un paper molt important en aquest projecte, atès que esdevé la seu de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya, convertint-se en el nexe d’unió entre l’administració pública i la societat. L’activitat desenvolupada a l’OTRC tindrà cabuda als tres col·legis de Catalunya i anirà desenvolupant-se en tots tres en un procés d’integració en funció de l’increment de l’activitat, tal com explica en
Lorenzo Viñas, gerent del CAFBL.

Pel que fa a l’OTRC, s’han establert diferents línies d´actuació per complir amb les obligacions establertes al Conveni amb l’AHC: formació amb tallers mensuals en format telemàtic per als col·legiats, assessorament que desenvoluparà l’assessoria d’arquitectura del CAFBL, acompanyament en el procés de presentació de documents, difusió de les condicions del programa de subvenció de rehabilitació i comunicació a la societat.

El Sr. Viñas recalca que “és d’important rellevància la comunicació amb l’AHC perquè la societat conegui l’actuació d’aquesta OTRC i tots els actors implicats”. Amb aquesta iniciativa es recolzaran tres eixos: l’econòmic, el mediambiental i el social. Econòmic perquè s’aprofitaran els diners procedents dels Fons Europeus Next Generation, quedant-se al teixit econòmic de Catalunya. Mediambiental, perquè amb aquest capital es millorarà en forma de rehabilitació l’eficiència energètica dels edificis. I social, perquè hi haurà una participació publico-privada entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els Col·legis d’Administradors de Finques. Sobre aquesta col·laboració publico-privada, el Sr. Casals remarca que “és imprescindible per treure el màxim profit d’aquests fons i ajudar així a tenir un parc d’habitatges molt més eficient”.

L’acte ha tingut un gran interès, tant per administradors de finques com per altres persones vinculades al sector immobiliari, i ha acabat amb una taula rodona on s’han exposat tots els detalls de la darrera modificació del Llibre V del CCCat que es deriva de la gestió dels fons a les comunitats de propietaris.

 

DESCARREGAR NOTA DE PREMSA

DESCARREGAR FOTOS:

Foto_1

Foto_2

Foto_3

Foto_4