Amb data 15/06/2022 es va publicar al BOE el Reial decret 450/2022, de 14 de juny, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de març i que va entrar en vigor el passat 16 de juny. Els canvis introduïts donen resposta a la transposició parcial de Directives d’Eficiència […]

El passat dia 1 de juliol es va publicar en el BOE la Llei 12/2002 de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 […]

  Avui, dia 27 de juny, el Consorci d’Habitatge de Barcelona (CHB) ha publicat al DOGC l’aprovació de la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per […]

S’ha publicat el Reial Decret-Llei 11/2022 de 25 de juny, de Mesures urgents de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna. A continuació t’expliquem els punts més rellevants. Aquest Reial Decret-Llei estableix les següents mesures: Ajuda de 200 euros per a treballadors, autònoms i aturats. Rebaixa de l’IVA de la llum: del […]

T’informem que a partir d’avui s’inicia el termini d’obertura de presentació de sol·licituds al Portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya de les convocatòries del Programa 5 per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, tal i com es va publicar a la RESOLUCIÓ DSO/1147/2022, de […]

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha creat la convocatòria de subvencions “Aparadors Vius”, dins del marc del programa Amunt Persianes, amb la finalitat de millorar l’atractivitat exterior del comerç a través del canvi de persianes. De manera que els locals que canviïn les seves persianes cegues per altres que permetin veure l’interior de […]