El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha publicat una convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació per a actuacions d’accessibilitat a la ciutat de Barcelona per a l’any 2022 (DOGC núm. 8780).

Objecte: Fomentar la millora de l’accessibilitat.
Termini: Presentació de sol·licituds fins al 31/12/2022.

Requisits i quanties de subvenció.

Les obres no poden estar iniciades o acabades abans de la data de la sol·licitud.

A la convocatòria s’especifica la documentació a aportar i dins de la documentació tècnica que s’haurà de disposar, l’Informe de la ITE presentat a la Generalitat previ a la sol·licitud de subvenció.

En aquest enllaç del Consorci de l’Habitatge de Barcelona podràs trobar més informació.