Amb data 5 d’agost de 2021 es va publicar en el BOE el Real Decreto 587/2021, de 20 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones destinadas a compensar los costes en que las comunidades de propietarios han incurrido para garantizar la recepción o el acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva con motivo de la liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz.

L’aspecte a destacar d’aquest nou RD és que s’AMPLIA EL TERMINI PER A LA TRAMITACIÓ DE LES SUBVENCIONS D’ANTENITZACIÓ  DEL SEGON DIVIDEND DIGITAL FINS AL 31 D’OCTUBRE DE 2021, donat que els terminis de la primera convocatòria i la seva pròrroga no van ser suficients perquè tots els possibles ciutadans beneficiaris d’aquests ajuts hi podessin accedir.

Recordeu que en funció de les actuacions sobre la infraestructura, les subvencions per a les comunitats de veïns poden anar des dels 104,3 € fins a 677,95 €, per a la infraestructura de recepció de televisió que hagi requerit de la instal·lació d’equipament addicional per a sis múltiples digitals.

Es pot obtenir la informació per a sol·licitar aquests ajuts a la web: www.televisiondigital.es