T’informem que el passat 12 de març, el Parlament Europeu va aprovar la Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis (EPBD), que posa les bases del procés de descarbonització del parc immobiliari abans del 2050. Per conèixer tots els detalls que comporta aquesta nova EPBD, pots consultar aquest enllaç.

Ara que ja s’ha aprovat aquesta directiva, els estats membres de la Unió Europea tenen dos anys per transposar la directiva a la legislació nacional.

Et recordem que, segons dades del CATEB, el 81’82% dels immobles de Catalunya estan dins de les tres pitjors qualificacions energètiques (E-F-G).

Un punt que contempla aquesta directiva i afecta directament les comunitats de propietaris és sobre els Edificis existents:

  • Els edificis residencials de classe G hauran d’aconseguir la classe F per al 2030 i la classe E per al 2033, i complir normes més estrictes per al 2040 i 2050, sobre la base de trajectòries nacionals cap a un parc immobiliari de zero emissions.
  • Els edificis no residencials amb certificat d’eficiència energètica de classe G hauran de renovar-se al menys fins a la classe F d’aquí al 2027 i al menys a la classe E per al 2030.
  • Els certificats d’eficiència energètica de la classe D a la G s’emetran per 5 anys.

Exempcions respecte als objectius:

  • Edificis històrics.
  • Llocs de culte.
  • Edificis de defensa.
  • Indústries i edificis agraris.
  • Edificis independents de menys de 50 m²