• En l’article 7 es diu que les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents.
  • També es diu que no obstant això, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i que es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
Tot i això, el Col·legi segueix recomanant no celebrar reunions en comunitats on hi hagi cinc o menys propietaris, i s’ha de desaconsellar la seva celebració fent signar al president un document d’assumpció de responsabilitat (model que adjuntem).La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s’estableix fins les 00.00 hores del 3 de maig.