• Segons Rubén Llach, vicepresident del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, les teleoperadores haurien de avisar abans d’actuar a les façanes dels edificis.

Barcelona, 23 de novembre de 2023 – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (CAFBL) es queixa de la problemàtica que provoca el garbuix de cables de les diferents teleoperadores a les façanes dels edificis i denuncia que aquestes companyies de telecomunicacions no compleixen degudament amb la Llei General de Telecomunicació, d’àmbit estatal, que els hi exigeix que comuniquin a les Comunitats de Propietaris el seu interès en efectuar una instal·lació, juntament amb una descripció de l’actuació prevista, amb una antelació mínima d’un mes. A més, s’ha d’informar del dia concret de l’inici de la instal·lació.

“Si les companyies preavisessin, les Comunitats de Propietaris o els Administradors de Finques podrien estar presents per supervisar aquestes actuacions i així poder acordar una millor ubicació estètica i funcional de tots els cablejats que ara desllueixen a les façanes dels edificis de totes les ciutats, generant un impacte visual molt negatiu”, explica Rubén Llach, vicepresident del CAFBL.

A més a més, sovint aquest tipus d’instal·lacions de cablejats són subcontractats per les companyies a preus baixos, amb la qual cosa la feina es fa a preu fet sense la cura que requeriria per tal d’evitar la imatge de degradació a les façanes que tenim avui en dia.

Un altre problema que des del CAFBL denunciem és la dificultat de contactar amb les operadores de qualsevol tipus de subministraments a l’hora d’aconseguir la millor prestació del servei corresponent en benefici dels veïns de les comunitats que administrem.

Així doncs, el CAFBL donarà trasllat d’aquestes queixes al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, perquè ajudin a exigir les companyies el compliment de la normativa.

Els Administradors de Finques col·legiats treballem per la bona qualitat del parc d’habitatges i això vol dir també vetllar per la dignificació de la seva estètica. Perquè els Administradors de Finques són “els professionals que vetllem per a la preservació del dret a l’habitatge digne en el marc d’un parc segur, sostenible i eficient”, en paraules del president del CAFBL, Lorenzo Viñas.

DESCARREGAR NOTA DE PREMSA