La nova Llei de Treball a Distància va entrar en vigor l’endemà de la publicació en el BOE, és a dir l’11 de juliol de 2021, excepte l’apartat 2 de la DF 1a, pel qual es modifica l’art. 40 de la LISOS (quantia de les sancions econòmiques en l’ordre social) que entrarà en vigor l’1 d’octubre de 2021. Les principals novetats les podràs trobar en el següent enllaç.