Com ja saps arran de comunicacions realitzades per l’Agència Tributària, ha començat a notificar a través de la DEHú.

Durant un període transitori, l’enviament de notificacions i comunicacions de l’Agència Tributària es produirà simultàniament a través de l’antiga bústia 060-DEH i també de la nova DEHú, coexistint les dues bústies fins al 4 d’abril.

Per aquest motiu és aconsellable verificar les dades i sobretot el correu electrònic que consten a la DEHú, necessaris per tal de rebre els avisos de notificació electrònica.

La recepció de les notificacions en la DEHú es realitzarà a través del portal https://dehu.redsara.es/ autenticant-se amb certificat electrònic o Cl@vePIN.

Les notificacions de l’AEAT romandran disponibles per a comparèixer en la Seu electrònica de l’Agència Tributària.

Per altra banda, t’informem també que el Gestor de Notificacions CAFirma ja contempla la nova bústia de la DEHú, juntament amb les que ja tenia anteriorment, SS, eNotum (amb més de 1000 organismes emissors de les administracions públiques catalanes), FNMT, el Punto de Acceso General (amb més de 7400 entitats emissores), DGT, etc.